Milé mamičky a oteckovia, srdečne Vás vítame na našej stránke :-)

ĎAKUJEME ZA 8 ROČNÚ DÔVERU!

Sme PRVÁ Súkromná materská škola s montessori pedagogikou, angličtinou, športovou výchovou,zdravou stravou, vlastnou kuchyňou v Námestove. Naša Súkromná materská škola je škôlka/jasle rodinného typu (dom) s veľkou záhradou a vybavením pre deti. Je rozdelená na triedu Jasličkárov a triedu Škôlkárov s režimom materskej školy podľa školského vzdelávacieho programu - ISCED - 0, MONTESSORI pedagogikou, angličtinou pre deti, enviromentálnou výchovou, výchovou k láske k športu a zdravou vlastnou stravou s vlastnou kuchyňou. Naše Rozprávkovo je zaradené rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR do siete škôl a školských zariadení a začalo svoju činnosť v septembri 2013.  Naše Rozprávkovo však vzniklo 4.júna 2012 a tešíme sa z neho dodnes. Rozprávkovo je plné vzdelaných, láskavých, starostlivých pedagógov so srdcom a dušou pre detičky prihliadnúc na individuálne potreby dieťaťa. Pani kuchárka nám varí zdravé a vyvážené jedlá. Dbá sa na pravidelný prísun ovocia a zeleniny, pohybu, športu, hier, dodržiavanie pitného režimu - voda, čaj zo záhradky, ovocné riedené šťavy. Obmedzujú sa sladkosti a sladené nápoje na minimum. Náš cieľ je viesť deti k zdravému stravovaniu, zdravým návykom, pohybu, skvalitniť zubnú starostlivosť, zvýšiť konzumáciu ovocia a zeleniny a naučiť deti niesť zodpovednosť za svoje zdravie. Pravidelne navštevujeme aj blízky štadión, kde mávame rôzne športové aktivity, hrávame futbalové turnaje, zúčastňujeme sa každý rok KORČULIARSKEHO VÝCVIKU pre predškolákov, tiež LYŽIARSKEHO A PLAVECKÉHO VÝCVIKU, JUMPING KIDS.To všetko pod dohľadom kvalifikovaných trénerov.Náš školský vzdelávací program má názov ZDRAVÁ ŠKôLKA a naše hlavné krédo je : POHYB, ŠPORT, ZDRAVÁ VÝŽIVA, LÁSKAVÉ A PODPORUJÚCE PROSTREDIE, POZITÍVNI UČITELIA, KTORÝM ZÁLEŽÍ NA NAPREDOVAVANÍ KAŽDÉHO DIEŤAŤA. Skrátka, s nami je Vašim deťom Rozprávkovo :-)

Do malej triedy prijímame detičky od 1,5 do 3 rokov.

Do veľkej triedy prijímame deti od 3 do 6 rokov.

Výhody Montessori zmiešaných tried u nás sú, že napríklad mladšie dieťa sa učí rešpektu k vekovo staršiemu a staršie zas okrem rozvíjania vodcovských schopností aj pomoci tým mladším. Navyše každodenným pozorovaním činností starších detí sa mladšie deti učia oveľa rýchlejšie. Všetky uvedené výhody zmiešanej triedy sú umocnené systémom individuálnej výuky, počas ktorej má dieťa možnosť voľného pohybu po triede, a tak ku vzájomným kontaktom prichádza neustále. Deti musia spolu nepretržite komunikovať, dohodnúť sa, poradiť, vystriedať...

Každému dieťaťu sa dostáva možnosť venovať sa oblastiam, v ktorých sa cíti byť výnimočné. Podporuje sa talent dieťaťa motiváciou a pozitívnym prístupom učiteľa.

Naši učitelia sú kvalifikovaní a pravidelne sa zúčastňujú kurzov Montessori pedagogiky a rôznych iných doplňujúcich školení v rámci vzdelávania detí.

Počet miest je obmedzený.

Deti sú prijímané celoročne podľa kapacity voľných miest.

Rozprávková kniha je otvorená, príďte ku nám zapísať aj Vaše dieťatko :-)

Novinky

Jedna trieda škôlkárov zaradená do siete škôl od septembra 2014!

29.06.2014 11:44
Naše Rozprávkovo je zaradené rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR do siete škôl a školských zariadení a začne svoju činnosť od septembra 2013 s jednou triedou škôlkárov od 3 - 6 rokov. Postupujeme podľa školského vzdelávacieho programu ISCED - 0 s MONTESSORI...

Prvky montessori pedagogiky a angličtina hravou formou.

29.06.2014 11:12
  Ak chceme vyjsť v ústrety potrebám dieťaťa, je nutné, aby sme predovšetkým zásadne zmenili svoj postoj k nemu. Treba si uvedomiť, že dieťa má výnimočné schopnosti, že sa vyvíja spontánne, podľa určitých zákonitostí, sledujúc svoj vlastný plán vývinu, že je teda jeho prirodzenou...

Činnosti našich jasličiek...

19.09.2012 19:20
Denný program je vytváraný tak, aby v ňom boli zastúpené všetky prvky tvorivosti - hudobnej, výtvarnej, dramatickej i pohybovej a je vedený kvalifikovaným personálom. Cieľom nášho centra je vytvoriť pre deti najvhodnejšie podmienky na zdravý duševný a telesný vývoj detskej osobnosti. Dieťa...

ZAČÍNAME S HODINAMI ANGLIČTINY PRE NAJMENŠÍCH!

18.09.2012 09:03
Milé mamičky, od októbra začíname s hodinami angličtiny pre najmenších. V prípade záujmu sa hláste na náš e-mail : rozpravkovo.no@gmail.com,alebo na naše t.č. jaslí - 0904 609 376, kde dostanete podrobné informácie.

ZÁPIS DO JASLÍ

15.08.2012 21:02
Milé mamičky, prebieha zápis do JASLÍ na nový školský rok. Počet miest je obmedzený. Ak máte záujem, kontaktujte nás, zašleme Vám podrobné informácie. E-mail - rozpravkovo.no@gmail.com   Mobil : 0904 609 376