NÁROK NA PRÍSPEVOK NA STAROSTLIVOSŤ NA JASLIČKY PRE ZÁROBKOVO ČINNÉHO RODIČA

Nutnosť riešiť situáciu rodičov a starostlivosť o ich deti si v súčasnosti uvedomujú i odborníci a vláda prijatím zákona č. 513/2010 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení zákona č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 571/2009 Z. z.
Tento zákon taktiež upravuje podmienky nároku na príspevok na starostlivosť o dieťa a možnosť vykonávania zárobkovej činnosti rodičov v období starostlivosti o dieťa od narodenia do troch rokov veku dieťaťa, resp. do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.
Nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa si môže zárobkovo činný rodič uplatniť na každé dieťa do troch resp. šesť rokov veku, ak preukáže výdavky zaplatené poskytovateľovi starostlivosti za túto starostlivosť v sume 280 €.

Pri súrodencoch a dvojičkách vo veku do 3 r.  Vám štát preplatí celé školné a doplácate len za stravu a Vy môžete ísť spokojne pracovať alebo študovať.

 

PRÍSPEVOK OD ŠTÁTU-POSTUP :

-  čerpať ho môžete každý mesiac počas pobytu dieťatka v jasličkách až do 3.rokov resp. 6 rokov
   (s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom) do výšky 280 €.
- peniaze sú Vám posielané priamo na Váš účet, prípadne v hotovosti na UPSVR  
  Ako prvé si musíte na UPSVR odniesť dohodu o opatrovaní dieťaťa potvrdenú našou pečiatkou a podpisom zriaďovateľky detského centra Rozprávkovo.
  Potom si od nás vždy najneskôr do 12. dňa v mesiaci prevezmete faktúru, respektíve príjmový pokladničný doklad v sume, ktorá zodpovedá pobytu.
  S týmto dokladom pôjdete na UPSVaR a tieto peniaze Vám UPSVaR preplatí.