Naše ciele :-)

 

ZMYSLOM NAŠEJ PRÁCE JE VYTVORIŤ ŠKOLKU/JASLE, DO KTOREJ DETI CHODIA S RADOSŤOU, KDE UČITELIA SÚ KAMARÁTMI DETÍ, ALE ZÁROVEŇ SA REŠPEKTUJÚ HRANICE MEDZI NIMI, KDE SA REŠPEKTUJE OSOBNOSŤ, SLOBODA A DOSTOJNOSŤ DIEŤAŤA, KDE SA DIEŤA SPONTÁNNE ROZVÍJA V LÁSKYPLNOM A PODNETNOM PROSTREDÍ. IBA TAKTO DOKÁŽU DETI ZO SEBA VYDAŤ TO NAJLEPŠIE, ČO V NICH JE. NIE TLAKOM A HROZBAMI, ALE LÁSKOU A POCHOPENÍM.