Činnosti našich jasličiek...

19.09.2012 19:20

Denný program je vytváraný tak, aby v ňom boli zastúpené všetky prvky tvorivosti - hudobnej, výtvarnej, dramatickej i pohybovej a je vedený kvalifikovaným personálom. Cieľom nášho centra je vytvoriť pre deti najvhodnejšie podmienky na zdravý duševný a telesný vývoj detskej osobnosti.

Dieťa učíme poprosiť, poďakovať, pozdraviť,, slušne sa správať k svojim kamarátom. Jesť pri stole, používať pohár a príbor zvládneme veľmi rýchlo.

Deti sa naučia jesť pravidelne, denne jedia ovocie a zeleninu. Nehovoriac o obliekaní, vyzliekaní, či pýtaní sa na nočník.

Učíme sa kresliť, maľovať, strihať, lepiť , modelovať. Cvičíme, spievame, zoznamujeme sa s hudobnými nástrojmi a robíme rôzne iné pohybové aktivity. Ani chvíľočku sa nenudíme. Ak sme unavení, tak si odpočinieme pri relaxačnej hudbe, prípadne si čítame rozprávku...

S Vašim dieťatkom sa rozprávame, nežne vysvetľujeme niektoré situácie, ktoré dieťa počas dňa prekonáva. Starostlivé opatrovateľky sú odborne spôsobilé a veľmi láskavé, nešetria svojim úsmevom, pochopením a vždy dieťatko vedia upokojiť, usmerniť a naučiť niečo nové.

 

Pre maličkých jasličkárov je denný režim vytvorený jednoducho a podľa individuálnych potrieb. Režim dňa sa dá vždy prispôsobiť dohodou s rodičom.

Našim hlavným cieľom je spokojnosť Vás a Vaších detičiek :-)