Jedna trieda škôlkárov zaradená do siete škôl od septembra 2014!

29.06.2014 11:44

Naše Rozprávkovo je zaradené rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR do siete škôl a školských zariadení a začne svoju činnosť od septembra 2013 s jednou triedou škôlkárov od 3 - 6 rokov. Postupujeme podľa školského vzdelávacieho programu ISCED - 0 s MONTESSORI PEDAGOGIKOU

 

V našich jasličkách/škôlke nájdete nielen pripravené podnetné prostredie vybavené didaktickým materiálom podnecujúcim logické myslenie a samostatné objavovanie pre Vaše detičky. Kvalifikované učiteľky Vám poradia ako pokračovať v Montessori aktivitách aj doma - bez drahých hračiek a tráviť tak so svojim dieťatkom plnohodnotnejšie Váš spoločný voľný čas.

 

„Zatiaľ čo sa snažíme učiť deti o živote, deti nás učia ako žiť.“ Maria Montessori

 

Pri našej práci využívame metódu zážitkového učenia:

„Vidím a zabudnem, počujem a zapamätám si, urobím a pochopím“