Prvky montessori pedagogiky a angličtina hravou formou.

29.06.2014 11:12

 

Ak chceme vyjsť v ústrety potrebám dieťaťa, je nutné, aby sme predovšetkým zásadne zmenili svoj postoj k nemu. Treba si uvedomiť, že dieťa má výnimočné schopnosti, že sa vyvíja spontánne, podľa určitých zákonitostí, sledujúc svoj vlastný plán vývinu, že je teda jeho prirodzenou potrebou vyvíjať sa prostredníctvom zmysluplnej činnosti. Má silnú vnútornú motiváciu. Musíme prejaviť dôveru v schopnosti dieťaťa, vychádzať z jeho silných stránok, porozumieť jeho vývinovým potrebám. Medzi dieťaťom a učiteľom je partnerský vzťah založený na úcte, rešpekte a dôvere. Učiteľ dieťa motivuje, povzbudzuje, pomáha mu, keď vidí, že je to potrebné. Nekritizuje, nehodnotí negatívne výsledky dieťaťa, rešpektuje jeho individuálne tempo. 

vytváranie pozitívneho obrazu dieťaťa o sebe, o svojej jedinečnosti, rozvoj jeho sebaúcty ( motivovaním, povzbudzovaním, vyzdvihnutím silných stránok...)