Novinky

Jedna trieda škôlkárov zaradená do siete škôl od septembra 2014!

29.06.2014 11:44
Naše Rozprávkovo je zaradené rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR do siete škôl a školských zariadení a začne svoju činnosť od septembra 2013 s jednou triedou škôlkárov od 3 - 6 rokov. Postupujeme podľa školského vzdelávacieho programu ISCED - 0 s MONTESSORI...

Prvky montessori pedagogiky a angličtina hravou formou.

29.06.2014 11:12
  Ak chceme vyjsť v ústrety potrebám dieťaťa, je nutné, aby sme predovšetkým zásadne zmenili svoj postoj k nemu. Treba si uvedomiť, že dieťa má výnimočné schopnosti, že sa vyvíja spontánne, podľa určitých zákonitostí, sledujúc svoj vlastný plán vývinu, že je teda jeho prirodzenou...

Činnosti našich jasličiek...

19.09.2012 19:20
Denný program je vytváraný tak, aby v ňom boli zastúpené všetky prvky tvorivosti - hudobnej, výtvarnej, dramatickej i pohybovej a je vedený kvalifikovaným personálom. Cieľom nášho centra je vytvoriť pre deti najvhodnejšie podmienky na zdravý duševný a telesný vývoj detskej osobnosti. Dieťa...

ZAČÍNAME S HODINAMI ANGLIČTINY PRE NAJMENŠÍCH!

18.09.2012 09:03
Milé mamičky, od októbra začíname s hodinami angličtiny pre najmenších. V prípade záujmu sa hláste na náš e-mail : rozpravkovo.no@gmail.com,alebo na naše t.č. jaslí - 0904 609 376, kde dostanete podrobné informácie.

ZÁPIS DO JASLÍ

15.08.2012 21:02
Milé mamičky, prebieha zápis do JASLÍ na nový školský rok. Počet miest je obmedzený. Ak máte záujem, kontaktujte nás, zašleme Vám podrobné informácie. E-mail - rozpravkovo.no@gmail.com   Mobil : 0904 609 376