S NAMI BUDE VÁM A VAŠIM DETIČKÁM ROZPRÁVKOVO :-)

 

•Prijímame detičky do jaslí vo veku od 1 – 3 rokov (jasle) a tiež deti vo veku od 3-6 rokov(škôlka)

Zameriavame sa na celodennú výchovno – vzdelávaciu starostlivosť podľa školského vzdelávacieho programu ISCED 0, Montessori pedagogiku a angličtinu pre deti.

     - Na skvalitnenie a spestrenie výchovno-vzdelávacej činnosti vychádzame aj z publikácie "Dieťa a jeho svet".           Je praktickou pomôckou pri tvorbe a realizácii vlastných školských vzdelávacích programov a vychádza z           bohatých skúseností odborníkov z praxe. Publikácia vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu ISCED - 0.

•Každému dieťaťu sa individuálne venujeme, snažíme sa ich viesť ku kamarátskym vzťahom a k vzájomnému  porozumeniu. U deti podnecujeme rozvoj vedomosti, zručnosti, spoločenských a taktiež mravných návykov.

•Našou hlavnou prioritou je hlavne radosť a spokojnosť Vašich detičiek a úsmev na ich tváričkách.

•Taktiež poskytujeme krátkodobé pobyty (hodina, deň, večer) kedykoľvek v čase otvorenia, aj po otváracích  hodinách

•O Vaše deti sa starajú kvalifikovaní a starostliví pedagógovia s praxou, zdravotná sestra a čo je dôležité so  srdcom a dušou pre detičky

        Spolupráca s Centrom pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie v Námestove, detským doktorom a logopedickou poradňou

 Deti majú k dispozícii dve veľké priestranné herne, veľkú spálňu, jedáleň,dve umyvárky, veľkú šatňu, veľký dvor s vybavením (pieskovisko,  detské ihrisko, domček, hojdačky...)

•V rámci našich služieb ponúkame rôzne aktivity a podujatia pre deti a mamičky

•Prevádzková doba:

Pracovné dní PO – PI: od 06,30 hod. do 17.00 hod (od 17,00 hod do 19,00 hod za príplatok)

SO: od 07,00 hod do 17,00 hod (na objednávku)