Režim dňa KRTKOV (malá trieda) :-)

06.30 – 08.10 otvorenie, príchod detí, hry a činností podľa záujmu detí

08.10 - 08.30ranná rozcvička (zdravotné cvičenia, rušná časť,motivačné cvičenia s riekankami, piesňami, hrami a nenásilným precvičovaním celého tela,     relaxácia, dychové cvičenia, oddychové cvičenia...)

08.30 – 09.00 – hygiena, DESIATA

09.00 – 09.10 – osobná hygiena, používanie nočníkov,wc

09.10 – 09.25 ranný kruh, vyjadrenie pocitov dieťaťa formou hrových činností ( kto sa dnes ráno pekne vyspinkal zatlieska rúčkami, kto je veselý zadupe nohami...)

09.25 – 09.50edukačné aktivity (zamerané na rozvoj myslenia, reči, citov, pamäti, fantázie, jemnej a hrubej motoriky - odzrkadľujúcich sa v zručnostiach,  schopnostiach a vedomostiach dieťaťa.)

09.50 – 10.00 -  osobná hygiena, používanie nočníkov, wc, príprava detí na pobyt vonku, prezliekanie

10.00 – 10.45pobyt vonku

10.45 - 11.00 - osobná hygiena

11.00 – 11.30 – OBED

11.30 – 11.40 – osobná hygiena. prezliekanie do pyžamiek

11.40 – 14.10spánok (čítanie rozprávok, relaxačná hudba, uspávanie podľa individuálnych potrieb)

14.10 - 14.35 - prezliekanie detí, hygiena

14.35 – 15.00OLOVRANT

15.00 – 15.15 – osobná hygiena, používanie nočníkov, wc

15.15 – 17.00 – hrové činnosti, aktivity detí podľa záujmu,v prípade priaznivého počasia pobyt vonku, odchod domov

 

Angličtina zahrnutá v dennom režime detí 1 krát do týždňa, taktiež hudobné, pohybové, výtvarné činnosti.