Režim dňa SOVIČIEK :-)

 

06.30 - 08.10 - otvorenie, príchod detí, edukačné aktivity, hry a činností podľa záujmu detí

08.10 - 08.30 - ranná rozcvička ( zdravotné cvičenia, rušná časť, motivačné cvičenia s riekankami, piesňami a hrami a precvičovaním celého tela, dychové 

                        cvičenia, relaxačná časť, chvíľa meditácie)

08.30 - 08.35 - osobná hygiena

08.35 - 09.00 -    DESIATA + ovocie

09.00 - 09.10 - osobná hygiena

09.10 - 09:30 - ranný kruh, vyjadrenie pocitov dieťaťa formou hrových činností (kto sa dnes ráno pekne vyspal zatlieska rukami, kto je veselý zadupe nohami..)

09.30 - 10.00 - edukačné aktivity (zamerané na rozvoj reči, myslenia, citov, pamäti, fantázie, jemnej a hrubej motoriky...)

10:00 - 10.10 -  osobná hygiena, príprava detí na pobyt vonku, prezliekanie

10.10 - 11.20 - pobyt vonku (prechádzky, pobyt na dvore, športové hry na štadióne...)

11.20 - 11.30 - osobná hygiena, prezliekanie

11.30 - 12.00 - OBED

12.00 - 12.10 - osobná hygiena, prezliekanie do pyžamiek, umývanie zúbkov

12.10 - 14.00 - spánok (čítanie rozprávok, relaxačná hudba, uspávanie podľa individuálnych potrieb)

14.00 - 14.30 - prezliekanie detí, hygiena

14.30 - 15.00 - OLOVRANT 

15.00 - 15.10 - osobná hygiena

15.10 - 17.00 - hrové činnosti, aktivity detí podľa záujmu, edukačné aktivity, v prípade priaznivého počasia pobyt vonku, odchod domov

 

Angličtina zahrnutá v dennom režime škôlkárov 2 krát do týždňa + dopravná výchova 1 krát do týždňa :-)

 
aktualizované dňa 15.9.2018